Susan Pihl

"Uni on kultainen ketju,
joka yhdistää kehon, mielen ja
terveyden toisiinsa"

Susan Phil

Toimialue: Unitutkimusten analyysit, unettomuusasiakkaiden vastaanotto, luennointi ja kouluttaminen unesta, nukkumisesta ja huonon unen hoidosta

Lyhyt kuvaus koulutuksista ja opinnäytteistä:

 • Laboratoriohoitaja                                                                                   
 • Unipolygrafiateknologi, Stanfordin yliopisto, USA                                     
 • Diplomate of Logotherapy (logoterapian peruskoulutus)                         
 • Logoterapiakouluttaja, Viktor Frankl Institute of Logotherapy,                  
 • Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutus, Integrum Instituutti                  
 • Kognitiivisen psykoterapian ammatillinen täydennyskoulutus                   
 • Polysomnografiateknologi-somnologisti-diplomi (ESSR)                           
 • Kognitiivisen hypnoterapian peruskurssi                                                   
 • Asiantuntijatason CBTI-terapeutti                                                              

UNETTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO - Tietoinen Uniterapia

Tietoinen uniterapia sisältää fyysisen/fysiologisen, psyykkisen ja henkisen lähestymistavan unettomuuden hoidossa.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan unettomuuden taustalla olevat asiat: elämäntilanteet, stressitekijät, elämäntavat, nukkumistavat ja -rutiinit, uni-valverytmi, ravintotekijät ym.

Toisessa vaiheessa keskitytään tunteisiin ja ajatuksiin liittyviin ongelmiin, lukkoihin ja kaavoihin. Asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä univaikeuksiin liittyvien toistuvien ajatusten ja tunteiden käsittelemiseksi ja hallitsemiseksi. Mukaan annettavat kotitehtävät ja harjoitukset ovat tärkeänä osana terapiaa.

Kolmannessa vaiheessa huomioidaan henkisen tason toimintaan liittyvät ominaisuudet, kuten elämän tarkoitus, arvojen ristiriidat, omantunnon kysymykset ja ihmisten ja asioiden hyväksi toimiminen.

Tietoisen läsnäolon menetelmät ovat mukana kaikissa terapiavaiheissa. Tietoisen läsnäolon harjoitukset ovat osoittautuneet tärkeäksi osaksi kognitiivista psykoterapiaa, jota uniterapiassa käytetään. Harjoitusten avulla saa etäisyyttä omiin ongelmiinsa kaikilla tasoilla, opitaan havainnoimaan omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa sekä vähitellen muuttamaan pysähtyneitä ajatusmalleja ja tunnelukkoja. Stressi, huolet, ahdistus ja masennus ovat usein osana unettomuutta, joita voidaan käsitellä ja hoitaa tietoisen uniterapian avulla.

Tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla voimme vapaasti ja myötätuntoisesti ilman arvostelua havainnoida elämän tapahtumia, tunteita, ajatuksia ja ongelmia. Vähitellen tapahtuu muutos, ja elimistö löytää jälleen tasapainonsa. Uni ja nukkuminen muuttuvat luonnolliseksi osaksi elimistön toimintaa.

Aivojen korkeimmat kerrokset aktivoituvat harjoitusten avulla, jolloin stressin hallinta, tunteiden tasapaino, empatia, kommunikointikyky, päätöksenteko ja sisäinen ymmärtämys lisääntyvät. Sen sijaan että pakenisimme ja välttelisimme ongelmiamme, uskallamme kohdata ne rohkeasti ja avoimesti.

Terapian tarkoituksena on antaa elimistölle, ajatuksille ja tunteille enemmän vapautta, jolloin ihminen ei enää ole sisäisten tai ulkoisten vaikutusten ja voimien uhri, vaan pystyy tekemään vastuullisia päätöksiä ja hallitsee uudella tavalla omaa mieltään ja kehoaan.

Kolmiulotteinen tietoinen uniterapia sisältää kolme vaihetta, joita käytetään yksilöllisesti. Vastaanottokäyntejä tarvitaan vähintään 3-5 muutoksen aikaansaamiseksi.


Luennot

Pidän esitelmiä, luentoja ja koulutusta unesta, unitutkimuksista ja varsinkin unettomuuden itsehoidosta:

 • Mitä itse voi tehdä unen parantamiseksi?
 • Miten ravinto vaikuttaa uneen?
 • Mitä erityiskeinoja on olemassa?
 • Miten voin hallita stressiä?
 • Miten hyvä uni on mahdollista?