Susan Pihl, erikoislaboratoriohoitaja,
uniterapeutti, unipolygrafiateknologi, diplomate of logotherapy

Kokemus lääketieteellisestä tutkimus- ja hoitotyöstä vuodesta 1971

  • Unipolygrafiateknologi, uniterapeutti 1987-

  • Terapiavastaanotto 1992-

  • Diplomate of Logotherapy (logoterapian peruskoulutus) 2009

  • Logoterapiakouluttaja, Viktor Frankl Institute of Logotherapy, 2009

  • Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutus 2012

  • Kognitiivisen psykoterapian ammatillinen
    täydennyskoulutus  2010 - 2014

 

Terapia-alueet: Unettomuus, unihäiriöt,
stressi, masennus, ahdistus, elämäntaitokysymykset

                  

                       

   

Tietoinen uniterapia sisältää fyysisen/fysiologisen,
psyykkisen ja henkisen lähestymistavan unettomuuden
hoidossa                                                                     

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan unettomuuden
taustalla olevat asiat: elämäntilanteet, stressitekijät,
elämäntavat, nukkumistavat ja -rutiinit, uni-valverytmi,
ravintotekijät ym.

Toisessa vaiheessa keskitytään tunteisiin ja ajatuksiin
liittyviin ongelmiin, lukkoihin kaavoihin. Asiakas ja terapeutti
työskentelevät yhdessä univaikeuksiin liittyvien toistuvien
ajatusten ja tunteiden käsittelemiseksi ja hallitsemiseksi.
Mukaan annettavat kotitehtävät ja harjoitukset ovat tärkeänä
osana terapiaa.

Kolmannessa vaiheessa huomioidaan henkisen tason
toimintaan liittyvät ominaisuudet, kuten elämän tarkoitus,
arvojen ristiriidat, omantunnon kysymykset ja ihmisten ja
asioiden hyväksi toimiminen.

Tietoisen läsnäolon menetelmät ovat mukana kaikissa
terapiavaiheissa. Tietoisen läsnäolon harjoitukset ovat
osoittautuneet tärkeäksi osaksi kognitiivista psykoterapiaa,
jota uniterapiassa käytetään. Harjoitusten avulla saa
etäisyyttä omiin ongelmiinsa kaikilla tasoilla, opitaan
 

havainnoimaan omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa sekä
vähitellen muuttamaan pysähtyneitä ajatusmalleja
ja tunnelukkoja. Stressi, huolet, ahdistus ja masennus ovat
usein osana unettomuutta, joita voidaan käsitellä ja hoitaa

tietoisen uniterapian avulla.

Tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla voimme vapaasti ja myötätuntoisesti ilman arvostelua havainnoida elämän
tapahtumia, tunteita, ajatuksia ja ongelmia. Vähitellen tapahtuu
muutos, ja elimistö löytää jälleen tasapainonsa. Uni ja nukkuminen muuttuvat luonnolliseksi osaksi elimistön toimintaa.

Aivojen korkeimmat kerrokset aktivoituvat harjoitusten
avulla, jolloin stressin hallinta, tunteiden tasapaino, empatia, kommunikointikyky, päätöksenteko ja sisäinen ymmärtämys
lisääntyvät. Sen sijaan että pakenisimme ja välttelisimme
ongelmiamme, uskallamme kohdata ne rohkeasti ja avoimesti.

Terapian tarkoituksena on antaa elimistölle, ajatuksille ja
tunteille enemmän vapautta, jolloin ihminen ei enää ole
sisäisten tai ulkoisten vaikutusten ja voimien uhri, vaan pystyy tekemään vastuullisia päätöksiä ja hallitsee uudella tavalla omaa mieltään ja kehoaan.

Kolmiulotteinen tietoinen uniterapia sisältää kolme vaihetta, joita käytetään yksilöllisesti. Vastaanottokäyntejä tarvitaan vähintään 3-5 muutoksen aikaansaamiseksi.


   

Pidän esitelmiä ja luentoja unesta,
unitutkimuksista ja varsinkin unihäiriöiden
itsehoidosta: Mitä itse voi tehdä unen
parantamiseksi? Miten ravinto vaikuttaa uneen?
Mitä erityiskeinoja on olemassa? Miten voin
hallita stressiä? Miten hyvä uni on mahdollista?

 

  Unentaidot-kirja, Pihl S & Aronen A-M,
Kustannus Oy Duodecim, 2015

Unentaidot keskittyy lääkkeettömään hoitoon. Useat
käytännölliset ohjeet ja harjoitukset pohjaavat
uusimpaan kognitiiviseen psykoterapiaan ja tietoisen
läsnäolon menetelmiin, jotka toimivat ahdistuksen ja masennuksen lisäksi unettomuuden
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

 

Sivu 1 / 0